Sjukvård

Vi erbjuder vaccinationer, intyg, hälsokontroll och kosmetisk behandling.

Vaccinationer

Du vaccinerar dig tryggt och enkelt hos oss. Vi erbjuder det mesta inom vaccination, bland annat rese-, fästing- och influensavaccination samt livmoderhalscancervaccinet. En viktig förberedelse för att få en så bra resa som möjligt är att kolla upp om du behöver vaccinera dig och/eller om det finns behov av malariaprofylax (malariatabletter).

 

Intyg

Efter undersökning utfärdar vi läkarintyg till exempel för:
» Körkort och högre behörighet för taxi eller lastbil
» Sjöfolksintyg
» Nattarbete
» Liv- och/eller pensionsförsäkring
» Dykintyg
» Friskintyg
» Friskintyg anställning samt alla övriga friskintyg
» Tjänstbarhetsintyg
» Livsmedelsintyg
» Pensions- och Försäkringsintyg
» Visum eller arbete utomlands
» Studier utomlands
» Adoptionsintyg (inkl HIV-test)

 

Hälsokontroll

Doktor 424 tillhandahåller hälsoundersökning till företag och privatpersoner.

En hälsoundersökning är riktad till den person som känner sig frisk, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan.

Vår hälsoundersökning är av allmän karaktär. Den har även en profil för att kunna kartlägga riskfaktorer för bland annat hjärt-, kärl-, lever-, njur- och blodsjukdomar.

En hälsokontroll består av två besök
Vid första besöket:
» Träffar du en av våra sköterskor som tar ett flertal blod- och urinprover, längd, vikt, BMI, blodtryck och puls
» Utförs EKG
» Utförs funktionsundersökning (spirometri och synundersökning)

Blodprover:
Blodstatus, Leverstatus, Njurfunktion, Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider, SR (sänka), Kalcium, Natrium, Kalium, Albumin, Bilirubin, Urat, Järn, Blodsocker

Du kan även mot extra avgift beställa flera andra blodprover utöver de vanliga prover som ingår i en hälsokontroll.

Vid det andra besöket träffar du en av våra läkare och:
» Genomgår frågeformulär och blodprovresultat
» Genomgår allmän läkarundersökning
» Bedömer ditt aktuella hälsotillstånd och får rekommendationer om åtgärder.

Du kan boka tid hos oss på telefonummer 031-15 65 55.

 

Kosmetisk behandling

På Doktor 424 erbjuds olika typer av estetiska behandlingar med Botox, Restylane samt PRP som utförs av en läkare
med många års erfarenhet inom området.

Ni erbjuds konsultation med läkaren gällande era behandlingar för att hitta det bästa möjliga behandlingsalternativet
som passar er och era önskemål. Vi erbjuder även operationer av hudförändringar i ansiktet samt kroppen som utförs av
Michael Sanatgari hudläkare med erfarenhet av kosmetiska operationer.

För mer information kan ni ringa oss på 031-15 65 55 eller skriva ett e-post till info@doktor424.se