Medicinska behandlingar

Den aktiva substansen i läkemedlet Botox är ett högrenat bakterieprotein, Botulinumtoxin typ A. Kliniska prövningar av läkemedlet påbörjades på 1950-talet och det har i Sverige varit ett godkänt läkemedel sedan 1991, dvs i snart över 20 år. Botox är ett rent naturmedel och mängden som används vid behandling är extremt liten, miljarddelar av ett milligram. Botox ges genom injektion och verkar lokalt kring injektionsstället genom att blockera impulser från nerv till till muskler eller körtlar. Känselnerver påverkas inte. Effekten av injektionen kommer inom några dagar, utvecklas gradvis och är maximal efter 7-14 dagar. Effekten är beroende av given dos och injektionssätt och effekten kvarstår 3-9 månader beroende på vad som behandlas. Eventuella biverkningar är få, oftast milda och snabbt övergående. Något säkert fall av allergi mot Botulinumtoxin har ännu inte rapporterats. Över 110 olika användningsområden för Botox har publicerats vetenskapligt och även om läkemedlet gjort sig mest känt för estetisk användning mot t ex rynkor så används faktiskt ca 90% av all Botox för medicinska ändamål, innefattande t om behandling av muskulärt betingade felställningar hos CP-skadade barn ner till 2 års ålder. Användningsområdena för Botox blir bara fler och metoder och arbetssätt utvecklas snabbt. Vissa behandlingar har kosmetisk karaktär men föranleds av olika former av nervpåverkan. Vanligast är önskemål om korrigering av asymmetri i ansiktet efter en halvsidesförlamning efter t ex Borrelia- eller virusinfektioner. Vid all medicinsk behandling är de behandlingsmål man önskar uppnå av central betydelse och diskuteras alltid noga i detalj innan eventuell behandling påbörjas.